ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

КАФЕДРА ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

Запрошуємо на навчання за спеціалізацією

(германські мови: англійська та німецька мови)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

03 Гуманітарні науки

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

035 Філологія. Спеціалізація 035.04 – германські мови та літератури (переклад включно) (АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ ПЕРКЛАД)

Готуємо фахівців за освітніми ступенями:

БАКАЛАВР

Кваліфікація: Бакалавр філології, перекладач з англійської мови

Термін навчання: 3 роки і 10 місяців

Форма навчання: денна, заочна

МАГІСТР

Кваліфікація: Магістр філології, перекладач (англійська та німецька мови), викладач перекладу з англійської та німецької мов

у вищих навчальних закладах.

Термін навчання: 1,5 роки

Форма навчання: денна, заочна

ПІД ЧАС ВСТУПУ АБІТУРІЄНТИ ПОДАЮТЬ СЕРТИФІКАТИ УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ З ТАКИХ ДИСЦИПЛІН:

 • українська мова та література;

 • історія України;

 • англійська мова або математика.

Навчання здійснюється

за рахунок коштів державного бюджету та на контрактній основі

На спеціальності «Філологія. Германські мови та літератури» ви будете вивчати:

 • сучасну ділову та розмовну англійську мову;
 • фонетику англійської мови;
 • сучасну граматику англійської мови;
 • історію англійської мови та лінгвокраїнознавство;
 • сучасну зарубіжну літературу;
 • основні способи тат техніки перекладу з української на англійську та навпаки;
 • теорію перекладу;
 • методику викладання іноземної мови та перекладу.
 • німецьку мову;

отримаєте практичні знання та вміння для:

 • ведення бесід діловою англійською мовою;
 • здійснення офіційно-ділового перекладу;
 • військового перекладу;
 • перекладу науково-технічної літератури;
 • перекладу економічних текстів та міжнародних угод;
 • перекладу юридичних текстів;
 • використання сучасних інформаційних технологій у перекладі;

та опануєте:

 • навички вільного володіння двома іноземними мовами (англійська та німецька);
 • мистецтво перекладу та інтерпретація тексту;
 • жанрові аспекти перекладу;
 • соціолінгвістичні аспекти виконання перекладу;
 • особливості перекладу художніх творів та поезії.

Формування практичних навичок

здійснюється під час навчально-перекладацьких, виробничо-перекладацьких та педагогічної практик, які проводяться на підприємствах міста Хмельницького та області, у навчальних закладах, юридичних та економічних установах, державних організаціях, а також за кордоном

Вам буде гарантовано:

 • навчання з використанням ефективних традиційних та новітніх методик вивчення іноземних мов;

 • професійне перекладацьке обладнання (конференц-система, кабінки для синхроністів)

 • зустрічі з відомими науковцями з провідних вищих навчальних закладів України та країн ЄС;

 • стажування та участь у міжвузівських та міжнародних науково-практичних конференціях;

 • фонд навчальної, наукової та художньої літератури, комп’ютерних програм, аудіо- та відеоматеріалів;

 • спілкування у процесі навчання з носіями мови (волонтери від Корпусу Миру)

Працевлаштування

Випускники спеціальності “Філологія” можуть працювати:

 • у закладах освіти;
 • у відділах зовнішньоекономічних зв’язків на промислових підприємствах;
 • у системі правоохоронних органів та судових установ;
 • у торгово-промислових палатах;
 • у бюро перекладів;
 • на митницях;
 • в аеропортах;
 • у облдержадміністрації;
 • у туристичних агенціях;
 • у засобах масової інформації;
 • у рекламних агентствах;
 • в агенціях обслуговування судноплавства;
 • у готельному бізнесі;
 • у посольствах, консульствах та інших дипломатичних установах.

 

Якщо ви бажаєте:

 • відчувати впевненість у завтрашньому дні, вільно володіти іноземними мовами та бути конкурентоспроможним на сучасному ринку праці;

 • досконало володіти навичками англійської та німецької мов, а також додатково вивчати інші іноземні мови (французьку, польську, іспанську, японську);

 • проводити наукові дослідження в галузі перекладознавства та германської філології;

 • працювати перекладачем при місії ОБСЄ, із представниками Корпусу Миру, послами НАТО, у приватних та державних установах, перекладацьких агенціях та лінгвістичних центрах

ОБИРАЙТЕ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ПЕРЕКЛАД!

ЗАПРОШУЄМО

до навчання у Хмельницькому національному університеті!

Підготовку фахівців здійснює кафедра германської філології та перекладознавства

Завідувач кафедри доктор філологічних наук, професор БОЙКО ЮЛІЯ ПЕТРІВНА

Наша адреса:

29016 м. Хмельницький, вул. Інститутська,11

Приймальна комісія: 038-22-2-37-55,

Деканат ФМВ: 038-2-77-35-04

Факс: 8-038-22-2-32-65

E-mail: fmv @khnu.km.ua

Сайт ХНУ: www.khnu.km.ua

Сайт кафедри германської філології та перекладознавства : www.pereklad.web44.net

Електронна пошта кафедри: pereklad.khnu@gmail.com