РЕЦЕНЗІЇ на освітньо-професійну програму

“Германська філологія та перекладознавство:

англійська мова та друга іноземна мова”

РЕЦЕНЗІЯ Тетяни ПАЛІНЧАК, приватного нотаріуса, Хмельницького нотаріального округу

РЕЦЕНЗІЯ Едуарда СУСЛІНА, директора бюро перекладів ТОВ “Адмірал Прайм”

ВИТЯГИ З ПРОТОКОЛІВ
розширених засідань кафедри германської філології та
перекладознавства з потенційними роботодавцями
щодо перегляду ОПП «Германська філологія та перекладознавство: англійська мова та друга іноземна мова»

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №6 від 12 лютого 2021 року

ВІДГУКИ Й ОЦІНКИ роботи здобувачів освіти під час проходження практики

ВІДГУК В. ГОРОХОВСЬКОГО, головного судового експерта Хмельницького НДЕКЦ МВС України

ВІДГУК Е. СУСЛІНА, директора бюро перекладів ТОВ “Адмірал Прайм”

ВІДГУК А. БЄЛЯКОВОЇ, представниці Хмельницької торгово-промислової палати

ВІДГУК Л. ГЕРАСИМЧУК, представниці Агенції розвитку Хмельницького

ВІДГУК І. ГРИГОРЧУКА, представника Департаменту економічного розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації

ВІДГУК Т. ПАЛІНЧАК, приватного нотаріуса Хмельницького нотаріального округу

ВІДГУК С. ЯНЧУКА, керівника юридичного відділу Sirius Exrtusion