Переддипломна практика студентів є складовою частиною підготовки магістрів. Вона проводиться вона на базі профілюючих кафедр Хмельницького національного університету кафедрі германської філології та перекладознавства, кафедрі екології та біологічної безпеки, кафедрі інженерії програмного забезпечення, комп’ютерної інженерії та програмного забезпечення, кафедрі комунікацї та права, кафедрі права, а також на кафедрі іноземних мов, юридичних установах м. Хмельницького, відділах економічних зв’язків міської та обласної рад, турагенствах та підприємствах торгівлі, бюро перекладів.
Метою практики є розширення, поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання студентів в університеті, а також набуття практичних навичок для прийняття самостійних рішень у розв’язанні перекладацьких рішень. Узагальнення і вдосконалення набутих
практичних умінь і навичок відбувається шляхом дублювання функцій фахівців різних рівнів . Крім того, метою переддипломної практики є збір матеріалів для виконання кваліфікаційної роботи.
Основне завдання практики – це вивчення матеріалів, необхідних для виконання магістерської роботи, в тому числі й ознайомлення з інформаційно-довідковими матеріалами базового підприємства, терміносистемою тієї чи іншої галузі виробництва для придбання практичних навичок перекладу на іноземну мову.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до переддипломної практики

НАКАЗ про направлення на переддипломну практику 2019

НАКАЗ про направлення на переддипломну практику 2020

НАКАЗ про направлення на переддипломну практику 2021

УГОДА про проведення практики з Головним управлінням Національної соціальної сервісної служби у Хмельницькій області