https://blogs.ec.europa.eu/emt/covid-19-how-has-it-affected-the-world-of-translation/

Результати опитування «Оплата праці книжкових перекладачів»

Джерело: https://litcentr.in.ua/blog/2018-12-07-173

З 13 липня по 10 серпня ініціативною групою «Перекладачі в Дії» (Translators In Action) та ГО «Український літературний центр» (Litcentr) було проведене опитування «Оплата праці книжкових перекладачів»
Метою опитування був збір інформації про формування гонорару, актуальні і бажані середні розцінки за переклад художньої, наукової, науково-популярної, інших літератур, а також виявлення робочого навантаження і чинників, що впливають на коливання вартості перекладацьких послуг в Україні. Перші результати опитування було презентовано на 25-му Форумі видавців у Львові. Доповнений документ звіту подаємо до вашої уваги.
 
Респонденти

В опитуванні «Оплата праці книжкових перекладачів» взяли участь 53 особи, що становлять вибірку доступних випадків. 
Вік опитаних: від 16 до 57 років (в середньому 33 роки). Стать: 45,30 % чоловіків і 54,70 % жінок. 40 опитаних мають вищу освіту, 10 мають науковий ступінь, 2 професійну спеціальну освіту, 1 середню. 44 опитаних за освітою перекладачі, 9 мають іншу освіту. Половина опитаних мешкають в Києві, чверть — у Львові.
Стаж

Перекладацький стаж: Третина опитаних мають перекладацький стаж від 1 до 5 років, і ще третина — від 6 до 10 років. 
Кількість перекладених книжок: 6 % опитаних переклали від 1 до 5 книг, 42 % опитаних (найбільша група) переклали від 6 до 10 книг, третина опитаних переклали від 11 до 15 книг і 16 % опитаних переклали від 16 до 20 книг. 
Мови перекладу

Основна мова перекладу: Переважна більшість опитаних основною робочою мовою, із якої перекладає, назвали англійську (60 %). Решта назвали французьку (11 %), німецьку (6 %), чеську (5 %), російську і польську (по 4 %), італійську, українську, турецьку, фінську (по 2 %), латинську, арабську, японську (по 1 %). 
Мова, на яку перекладають: Переважна більшість опитаних основною мовою, на яку перекладає, зазначили українську (87 %), також були названі російська (8 %), англійська (4 %) й німецька (2 %).
Складність тексту

Кроки складності тексту: близько половини опитаних виділяють три рівні складності текстів.
Вартість vs складність роботи: половина опитаних (51 %) не збільшують вартість роботи, коли працюють із складним текстом. 
Фактори, що впливають на ставку

Фактори збільшення вартості перекладу: Найбільше на збільшення вартості перекладу, на думку опитаних, впливають складність тексту (чверть опитаних) і обмежені строки (чверть опитаних).
Також назвали вплив мови перекладу 11 % опитаних, готовність замовника платити більше — 9 % опитаних, обмежену кількість перекладачів цієї мови на ринку — 8 % опитаних, особисті фактори — 8 % опитаних, вид літератури — 6 % опитаних, коливання курсів валют — 4 % опитаних, інші фактори — 4 % опитаних.
Cередній обсяг роботи

За результатами відповідей 87 % з опитаних отримано такі показники: мінімальний обсяг роботи на місяць становить 10 сторінок, максимальний — 300 сторінок, в середньому — 98 сторінок, причому медіана (середина ряду) припадає на 90 сторінок, а мода (найчастіше згадувана величина) становить 150 сторінок.
Коментар: Найбільша частка опитаних перекладають 150 сторінок на місяць, але в середньому цей показник для групи опитаних становить до 100 сторінок.
Середній обсяг роботи на місяць

Ранжувавши опитаних на групи за кількістю перекладених сторінок, ми виявили, що найбільша за чисельністю група (29,6 %) перекладає в середньому 107 сторінок на місяць, наближені за чисельністю групи: 20,3 % чоловік перекладають в середньому 58 сторінок на місяць і 24,07 % чоловік перекладають в середньому 155 сторінок на місяць.
Коментар: Разом із попередніми даними можна вважати, що найбільша частка опитаних перекладає від 50 до 150 сторінок на місяць. 
Час на переклад одної сторінки

За результатами відповідей 87 % опитаних отримано такі показники: мінімальний час, витрачений на переклад 1 сторінки (1800 зн.), становить 10 хвилин, максимальний — 210 хвилин, в середньому — 70 хвилин, причому медіана (середина ряду) припадає на 60 хвилин, стільки ж становить і мода (найчастіше згадувана величина).
Коментар: Можна вважати, що більшість опитаних витрачає на переклад 1800 знаків з пробілами близько 60 хвилин.
Середній по групі час на сторінку

Ранжувавши опитаних на групи за часом, витраченим на переклад сторінки (1800 зн.), ми виявили, що половина опитаних (42,59 %) в середньому витрачають 43, 110 і 143 хвилини на переклад сторінки.
Коментар: Переважна більшість опитаних витрачає на переклад сторінки від 40 до 140 хвилин.
Вартість сторінки перекладу

Найдорожчими категоріями в актуальній ціні є наукова література й технічний переклад, найдешевшою — художня проза. В бажаних цінах тенденція зберігається.
Середня бажана вартість сторінки перекладу наукової літератури в півтора рази вища за актуальну, в групах «Науково-популярна проза» і «Технічний переклад» бажана майже вдвічі вища за актуальну, у групах «Художня проза», «Драматургія» бажана вдвічі вища за актуальну, в «Поезії» бажана втричі вища за актуальну.
Актуальна/бажана ставки за переклад

За результатом даних від різної кількості осіб із числа опитаних було отримано такі дані щодо актуальної й бажаної вартості перекладу. Питання ставилося щодо актуальної та бажаної ціни за сторінку (1800 зн) перекладу з мови, зазначеної як основна робоча.
Художня проза
Перекладом художньої прози займаються 66,6 %. Середня бажана ставка перевищує середню актуальну вдвічі.
Поезія
Перекладом поезії займаються 7,4 % опитаних. Середня бажана ставка перевищує середню актуальну вдвічі.
Драматургія
Перекладом драматургії займаються 7,4 % опитаних. Середня бажана ставка
перевищує середню актуальну майже втричі.
Наукова література
Перекладом наукової літератури займаються 35,2 % опитаних. Бажана ставка перевищує актуальну в півтора рази. В цьому виді літератури найбільший інтервал між мінімумом і максимумом.
Науково-популярна література
Перекладом науково-популярної літератури займаються 46,3 %. Бажана ставка перевищує актуальну майже вдвічі. В цьому виді літератури теж наявний великий інтервал між мінімумом і максимумом.
Технічна література
Перекладом технічної літератури займаються 35,2 %. Бажана ставка перевищує актуальну майже вдвічі. В цьому виді літератури інтервал між мінімумом і максимумом також великий.

Повний документ дослідження

Розрахунок роялті за переклад 

Постановою «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав» N 72 Кабінет Міністр України затвердив мінімальні ставки (роялті) за, зокрема, публічне виконання, публічний показ та опублікування творів науки, літератури і мистецтва.

У частині Д п’ятого додатку до документу міститься інформація про мінімальні ставки винагороди (роялті) за відтворення і (або) опублікування поліграфічним способом перекладів художньої прози, поезії, соціально-економічних, науково-теоретичних та інших творів.

Ставки винагороди (роялті) за відтворення/опублікування перекладів нараховуються за 1 авторський аркуш обсягом 40 тис. друкованих знаків (що дорівнює 22,5 перекладацьким сторінкам = 1800 зн.) або за 1 віршований рядок виходячи з розміру мінімальної заробітної плати.
Мінімальна заробітна плата з 1 грудня 2021 року складає 6500 грн на місяць.

У примітках зазначається, що переклади з рідкісних мов з писемністю в’яззю, власною графікою, ієрогліфами, клинописом, а також із стародавніх мов (як і переклади на іноземні мови, віднесені до рідкісних мов, з писемністю в’яззю, власною графікою, ієрогліфами, клинописом) творів, зазначених у пунктах 4-5 частини Д цього додатка, оплачуються за мінімальною ставкою винагороди (роялті) перекладачеві, збільшеною на 25 відсотків.

Винагорода також залежить від тиражу видання:


• звичайне видання художньої прози – до 15 тис. примірників
• масове видання художньої прози – до 50 тис. примірників
• звичайне видання поезії – до 8 тис. примірників
• масове видання поезії – до 20 тис. примірників

https://litcentr.in.ua/index/0-50

Калькулятор розроблено ІГ «Перекладачі в Дії» © 2018. UPD: 07.2022

Оплата за видання в залежності від тиражу провадиться таким чином:


а) оплата творів тиражем нижче від норми тиражу звичайного видання – в розмірі 100 відсотків мінімальної ставки винагороди (роялті) за звичайне видання. Перевищення норми тиражу оплачується як одне або кілька повторних видань. Перевищення норми тиражу на неповну тиражну норму оплачується пропорційно кількості випущених примірників.
б) оплата творів одразу масовим тиражем, без попереднього звичайного видання – провадиться як за одне звичайне (100 відсотків) і одне масове видання (100 відсотків). Надалі при перевиданні таке видання оплачується як одне масове.
в) якщо першому масовому виданню передувало одне або кілька звичайних видань – оплата провадиться за мінімальною ставкою винагороди (роялті) для масового видання в розмірі 100 відсотків. Наступні масові видання підраховуються окремо і оплачуються за мінімальними ставками винагороди (роялті) для перевидань, визначеними у цьому додатку.