Виробничо-перекладацька практика студентів четвертого курсу спеціальності «Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська».

 

Згідно навчальним планом та освітньо-професійною програмою спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації «Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська» студенти четвертого курсу проходили виробничо-перекладацьку практику з 11 листопада по 7 грудня 2019.

Виробничо-перекладацька практика є важливим етапом навчання на бакалаврському рівні вищої освіти, щоб набути професійних умінь і навичок перед працевлаштуванням, а також зібрати необхідний матеріал до виконання майбутньої дипломної роботи.

Це була робота в бюро перекладів, туристичних агенція, нотаріальній конторі, департаменті економічного розвитку промисловості та інфраструктури Хмельницької ОДА.

Протягом практики студенти поглибили і закріпили теоретичні знання, засвоїли обов’язки перекладача, розвинули практичні вміння і навички письмового перекладу, включаючи перекладацький аналіз тексту оригіналу, оволодіння технікою оформлення письмових перекладів, покращили професійні якості перекладача, а саме: комунікабельність; збільшення та покращення словникового запасу; практично оволоділи прийомами перекладу, навичками практичної роботи з діловими паперами, довідковими літературно-інформаційними джерелами та новітніми інформаційними технологіями у процесі перекладу.

Протягом проходження практики студенти отримали досвід у перекладі різних ділових документів (свідоцтво, довіреність, медична виписка, довідка, ухвала суду, витяг, диплом).

Презентації на тему : виробничо-перекладацька практика

 

Cтуденти ІV курсу за спеціальністю 035 Філологія “Германські мови і літератури” проходили виробничо-перекладацьку практику у період з 02.11.2020 по 27.11.2020 року. Презентації студентів були підготовлені з актуальної тематики лінгвістики і перекладознавства на основі дисциплін “Теорія та практика перекладу”, “Переклад юридичних текстів”, “Порівняльна лексикологія” і “Порівняльна граматика”.

Матеріалом для перекладу слугували оригінальні англійські та українські тексти  публіцистичного, художнього, наукового стилів (наукова та технічна термінологія), а також тексти юридичної тематики (контракти), діловодства (до прикладу, диплом спеціаліста, додаток до диплома, апостилі, свідоцтво про народження, виписки з податкової, довіреності, довідки, листи з університетів, нотаріально завірені письмові згоди, сертифікати тощо).

Слід зазначити, що на захист виробничо-перекладацької практики було запрошено Сусліна Е. В., власника бюро-перекладів “Адмірал”, і заслухано його доповідь про перспективи працевлаштування молоді перекладачем-синхроністом, а також основні недоліки при підготовці до співбесіди. Доповідь проходила в он-лайн форматі “питання-відповідь”.

Презентації на тему : виробничо-перекладацька практика

 

28.04.2021 р. На кафедрі германської філології та перекладознавства відбувся захист переклаацької практики студентів 3-го курсу. Цю практику студенти проходили на кафедрі германської філології та перекладознавства.

Протягом практики студенти поглиблювали та практично закріплювали теоретичні знання, покращювали професійні уміння та навички письмового перекладу на базі отриманих знань, а також творчо застосовували їх у практичній діяльності, покращували професійні якості перекладачів. Для здійснення перекладу використовувалися різні види додаткової літератури. Також: електронні словники такі як WordWeb, Multitran, Wooordhunt, Cambridge dictionary та Інтернет-ресурси.