Навчання

Виробничо-перекладацька практика студентів четвертого курсу спеціальності «Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська».

 

Згідно навчальним планом та освітньо-професійною програмою спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації «Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська» студенти четвертого курсу проходили виробничо-перекладацьку практику з 11 листопада по 7 грудня 2019.

Виробничо-перекладацька практика є важливим етапом навчання на бакалаврському рівні вищої освіти, щоб набути професійних умінь і навичок перед працевлаштуванням, а також зібрати необхідний матеріал до виконання майбутньої дипломної роботи.

Це була робота в бюро перекладів, туристичних агенція, нотаріальній конторі, департаменті економічного розвитку промисловості та інфраструктури Хмельницької ОДА.

Протягом практики студенти поглибили і закріпили теоретичні знання, засвоїли обов’язки перекладача, розвинули практичні вміння і навички письмового перекладу, включаючи перекладацький аналіз тексту оригіналу, оволодіння технікою оформлення письмових перекладів, покращили професійні якості перекладача, а саме: комунікабельність; збільшення та покращення словникового запасу; практично оволоділи прийомами перекладу, навичками практичної роботи з діловими паперами, довідковими літературно-інформаційними джерелами та новітніми інформаційними технологіями у процесі перекладу.

Протягом проходження практики студенти отримали досвід у перекладі різних ділових документів (свідоцтво, довіреність, медична виписка, довідка, ухвала суду, витяг, диплом).