Методичне забезпечення дисциплін

кафедри германської філології та перекладознавства

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ДИСКИПЛІН

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-перекладацька практика : програма та методичні вказівки здобувачам вищої освіти спеціальності 035.041 «Філологія Германські мови та літератури (переклад включно)» / уклад. Ю. А. Купчишина. Хмельницький : ХНУ, 2022. 12 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробничо-перекладацька практика : програма та методичні вказівки здобувачам вищої освіти спеціальності 035.041 «Філологія Германські мови та літератури (переклад включно)» / уклад. Ю. А. Купчишина. Хмельницький : ХНУ, 2022. 13 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічна практика : методичні рекомендації щодо її проходження здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» (спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно)», перша англійська) / уклад.: Ю. П. Бойко, О. В. Сєргєєва, Ю. А. Купчишина. Хмельницький : ХНУ, 2022. 30 с.

Переддипломна практика : методичні вказівки щодо її організації та виконання здобувачами вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» за спеціалізацією 035.41 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» (освітній рівень – магістр) / уклад.: Ю. П. Бойко, О. В. Ємець, Ю. А. Купчишина. Хмельницький : ХНУ, 2022. 12 с.

Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі : методичні вказівки до семінарських занять і самостійної роботи студентів спеціальності 035.041 «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)» / уклад. О. В. Сєргєєва. Хмельницький : ХНУ, 2022. 38 с.

Методика викладання перекладу у вищій школі : методичні вказівки до практичних занять з дисципліни для студентів спеціальності «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)» / О. В. Сєргєєва. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 38 с.

Методологічні основи сучасних лінгводискурсивних досліджень: лекційні, практичні, самостійні модулі : методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти (ОР «магістр») спеціальності 035.041 «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)» / уклад. Ю. П. Бойко. Хмельницький : ХНУ, 2021. 72 с.

Міжкультурна і міжпрофесійна комунікація: методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035.041 «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)» / уклад.: Ю. П. Бойко,
О. В. Ємець. Хмельницький : ХНУ, 2022. – 111 с.

Translation of English social and political literature = Переклад англійської громадсько-політичної літератури : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 035.041 «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)» / уклад. Є. В. Долинський, Ю. А. Купчишина. Хмельницький : ХНУ, 2021. 44 с. (англ., укр.).

Практика усного перекладу. Тренувальні вправи : методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальності «Філологія (Германські мови та літератури, переклад включно)» /
Д. Е. Дмитрошкін. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 72 с.

Практичний курс першої іноземної мови та практика перекладу :  методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» (спеціалізація 035.041 «Герман­ські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»), освітній рівень – магістр / уклад.: Д. Е. Дмитрошкін, В. Б. Крамар.  Хмельницький  : ХНУ,  2022.  46 с.

Історія англійської мови : методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів спеціальності “Германські мови та літератури (переклад включно)” / Ю. П. Бойко. – Хмельницький :
ХНУ, 2017. – 84 с.

Praktisches Deutsch und Übersetzung/Dolmetschen = Практичний курс іноземної мови (німецька) та практики перекладу : методичні вказівки до семінарських занять і самостійної роботи студентів спеціальності 035.041 «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)» / уклад.: О. К. Рахімова, Н. В. Левицька. Хмельницький : ХНУ, 2022. 78 с. (нім.).

Дипломна робота : методичні вказівки щодо їх підготовки для магістрів спеціальності “Переклад” / Ю. П. Бойко, О. В. Ємець. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 24 с.

Курсові роботи : методичні вказівки щодо їх написання та оформлення для студентів спеціальності “Філологія. Переклад”/ Ю. П. Бойко, О. В. Ємець. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 26 с.

Переклад офіційно-ділових документівТренувальні вправи: методичні вказівки до розвитку навичок усного та письмового перекладу офіційно-ділового стилю студентів спеціальності 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно) / ДЕДмитрошкін. – ХНУ, 2021. – 40 с.