Старший викладач кафедри германської філології та перекладознавства

е-mail:  levytska.n.v@gmail.com

Профіль ORCID ID 0000-0001-6616-898X

Освіта:  Житомирський державний університет ім. І. Франка (2004 р.), вчитель   німецької і англійської мов та зарубіжної літератури

Науково-педагогічна діяльність:

2004 р. – викладач кафедри практики іноземної мови та методики викладання  Хмельницького національного університету

2021р. – старший викладач кафедри германської філології та перекладознавства Хмельницького національного університету

Дисципліни: «Комунікативні стратегії (німецька мова)», «Історія зарубіжної літератури».

Професійні та наукові інтереси: методика навчання іноземної мови, методика викладання зарубіжної літератури.

Стажування: Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, кафедра іноземної мови, 2016 р..

Основні наукові публікації:

Левицька Н.В. Розвиток норми літературної німецької мови. Фонетичні аспекти / Н. В. Левицька // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : Зб. наук. праць. – Хмельницький, 2020. – Вип. 18.

Левицька, Н. В. Потік свідомості в англійській літературі перших десятиліть ХХ ст. / Левицька Наталія Валентинівна // Актуальні проблеми філології та перекладознавста: збірник наукових праць / голов. редактор Скиба М. Є.– Хмельницький, 2018. – Випуск № 14. – С. 7 – 10.

Безбородих І. С. Лексико-стилістичні засоби вираження іронії у романах Е. М. Ремарка / І. С. Безбородих, Н. В. Левицька // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : Зб. наук. праць. – Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2019. – Вип. 16. – С. 9-13.

Безбородих І. С. Взаємодія між читачем та текстом у світлі пост-структуралізму: сучасні підходи до інтерпретації та аналізу художнього твору / І. С. Безбородих, Н. В. Левицька // Філологічний дискурс: зб. наук. праць. – Хмельницький : ХГПА, 2019. – Вип. 9. – С. 9-15.

Левицька, Н. В.  Шляхи розвитку перекладознавства як окремої науки в Німеччині /Левицька Наталія Валентинівна // Актуальні проблеми філології та перекладознавста: збірник наукових праць. – Випуск 11, / головний редактор М. Є. Скиба; відповідальний за випуск М. М. Торчинський. – Хмельницький, 2017.

Левицька, Н. В.  Позитивні та негативні аспекти реалізації принципів Болонського процесу у системі професійної підготовки перекладачів у Німеччині/ Левицька Наталія Валентинівна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : «Педагогіка. Соціальна робота» / гол. ред. Козубовська І. В.– Ужгород :Вид-во УжНУ «Говерла», 2017. – Випуск 1(40). – С. 143–146.

Левицька, Н. В. Сравнительно-педагогический анализ содержания и форм организации обучения будущих переводчиков в университетах Германии и Украины/ Левицька Наталія Валентинівна // Научно-теоретический и практический журнал “Оралдын гылым Жаршысы». Серия: «Педагогические науки» / [главн. ред. Хабибуллин  М. Ф.] – Уральськ : «Уралнаучкнига», 2016. –  № 13. –  С. 70 –77.

Левицька, Н. В. Проблеми професійної підготовки перекладачів у теоретично-педагогічних дослідженнях/ Левицька Наталія Валентинівна // Науковий журнал «Молодий вчений» / гол. ред. Шерман М.І. – Херсон :  Вид-во «Гельветика»,  2016. – Випуск № 7, частина 2. –  С. 57– 60.

Левицька, Н. В. Удосконалення системи професійної підготовки майбутніх перекладачів в Україні на основі позитивного досвіду Німеччини/ Левицька Наталія Валентинівна // Науковий журнал «Молодий вчений» / гол. ред. Шерман М.І. – Херсон :  Вид-во «Гельветика»,  2016. – Випуск № 1, частина 2. – С 74-78.