2 курс

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ 2022

з Історії зарубіжної літератури та Сучасної літератури зарубіжних країн

1. Трагедії Есхіла, Софокла та Еврипіда.
2. Філософсько-моралістична проза А. де Сент-Екзюпері.
3. «Прощавай, зброє!» – стилістична і тематична своєрідність, техніка «айсбергу».
4. Гендерний аспект на сторінках прози С. Моема.
5. Історична основа гомерівського епосу.
6. Проблематика творчості, відбиття проблеми відчуження особистості, провини і безглуздості існування у новелах Кафки.
7. Новаторство прози Е. Хемінгуея: лаконізм, «ефект айсбергу», відвертість сповіді від першої особи.
8. Основні періоди творчості Шекспіра.
9. Особливості побудови збірки «Кентерберійські оповідання» Джеффрі Чосера.
10. Філософське осмислення дійсності та образ ліричного героя в комедіях Шекспіра.
11. Роман-притча «Чума»: проблема вибору і її гуманістичне вирішення, тема перестороги.
12. Філософсько-моралістична проза А. де Сент-Екзюпері.
13. Поезія вагантів. Тематика і жанри.
14. «Марсіанські хроніки» Р. Бредбері – естетика міфу і тема самотності.
15. Поема «Енеїда» Вергілія.
16. Божественна комедія» Данте Аліг’єрі – перехід від середньовічної культури до нової епохи».
17. Головний конфлікт трагедійного циклу Шекспіра.
18. Типологічне суголосся оповідання Г. Маркеса «Стариган з крилами» та новели Р. Бредбері «Дядечко Ейнар».
19. Головна тематика збірки новел «Декамерон» та відтворення у творі сучасної дійсності.
20. Трагедії Есхіла, Софокла та Еврипіда.
21. Тема «втраченого покоління» в соціально-психологічних романах Е. М. Ремарка «На західному фронті без змін» та Е. Хемінгуея «Прощавай, зброє!»
22. Історичні події, що покладені в основі «Іліади».
23. Фемінізм та доля жінки у творчості Вірджинії Вульф.
24. Проблеми моральної сутності прогресу в романах В. Голдінга.
25. Творці жанру сонета: Ф. Петрарка і В. Шекспір: своєрідність цієї поетичної форми у кожного з них.
26. Новаторство В. Скотта як творця історичного роману.
27. Гротеск як основний художній засіб у романі В. Гюго «Собор Паризької Богоматері».

28. Тема втраченого покоління у романі Е. М. Ремарка «Три товариші»
29. Сутичка реального та уявного у романі Г. Флобера «Пані Боварі».
30. Особливості фантастики у творчості Ф. Кафки.

 

3 курс

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ 2022

з Порівняльної граматики англійської та української мов

п/п

Студент Тема курсової роботи Керівник
1. Бондаренко Данило Миколайович Typological characteristics of interjections in the contrasted languages. Ємець О. В.
2. Герасименко Тетяна Андріївна Semantic groups of modal words and modal expressions in English and Ukrainian. Бойко Ю. П.
3. Гуцал

Катерина Володимирівна

Diminutive and augmentative suffixes in the contrasted languages. Ємець О. В.
4. Гюлалієв

Амір

Фікретович

The noun: classes and categories in the contrasted languages Бойко Ю. П.
5. Дячина

Анна Олександрівна

The pronoun in the contrasted languages, its morphological nature and classes. Ємець О. В.
6. Качинська  Вікторія Олегівна The subject, predicative and object clauses in English and Ukrainian. Ємець О. В.
7. Коваль

Іван

Дмитрович

Isomorphic and allomorphic features of the adverb in the contrasted languages: classification of adverbs, degrees of comparison, functions of adverbs. Мацюк О. О.
8. Колєсніков Владислав Юрійович Stative and adverb in English and Ukrainian. Мацюк О. О.
9. Лиса

Марина Олегівна

Typological characteristics of the preposition. Isomorphism and allomorphism in the functions of prepositions. Сєргєєва О. В.
10. Магльона Максим Вікторович Isomorphism and allomorphism in the types of one-member sentences. Сєргєєва  О. В.
11. Масловська Марина Вадимівна Infinitive and its complexes in English and Ukrainian. Мацюк О. О.
12. Мельник

Арсен Павлович

The numeral and its classes and structure in the contrasted languages. Ємець О. В.
13. Міцюк

Дмитро Сергійович

Reflexive verbs in the contrasted languages. Allomorphic features in the forms of expressing different meanings in Ukrainian reflexive verb forms. Ємець О. В.
14. Міщенко Катерина Денисівна Isomorphic and allomorphic features in the structure of the verb in the contrasted languages. Мацюк О. О.
15. Морозюк Вадим
Миколайович
Adverbial clauses in English and Ukrainian. Мацюк О. О.
16. Мула Аміна Олександрівна The verb: its grammatical category of mood. Мацюк О. О.
17. Наконечний Юрій Миколайович Isomorphic and allomorphic features in the classes of English and Ukrainian word-groups. Сєргєєва О. В.
18. Наум Владислав Олегович The word and its morphemic structure. Types and kinds of morphemes of English and Ukrainian words.

Derivational morphemes and phrasal verbs in the contrasted languages.

Ємець О. В.
19. Петришена Анна

Ігорівна

Gerund and its complexes in English and diyeprislivnyk in Ukrainian. Ємець О. В.
20. Понось

Марина Вадимівна

The verb: its grammatical categories of tense and aspect and correlation. Ємець О. В.
21. Раїнчук Володимир Олександрович The category of definiteness/indefiniteness and its realization in the contrasted languages. Сєргєєва О. В.
22. Редько

Вікторія Валентинівна

Typology of the compound sentences in the contrasted languages Бойко Ю. П.
23. Сівак

Катерина Олександрівна

Participle and its complexes in English and Ukrainian. Мацюк О. О.
24. Слободзяна Дарина Анатоліївна The verb: its  grammatical category of voice. Мацюк О. О.
25. Смішний Владислав Юрійович Functional perspective of a sentence in English and Ukrainian.  
26. Ставірська Ангеліна Ігорівна Category of case and its ways of realization in the contrasted langauges. Сєргєєва О. В.
27. Юник

Дмитро Дмитрович

Attributive clauses in English and Ukrainian. Ємець О. В.
28. Яремчук

Дарія Василівна

The adjective in the contrasted languages: category of degrees of comparison and structure of adjectives. Ємець О. В.

4 курс 

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ 2022

п/п

Тема курсової роботи Студент Керівник
1. Збереження комунікативно-прагматичної функції при перекладі блендів (на матеріалі англомовної реклами) Мостова С. проф. Бойко Ю.П.
2. Лексико-семантичні аспекти перекладу рубрики War in Ukraine (на матеріалі CNN News) Шевцова Н. проф. Скиба К.М.
3. Когезія в оригіналі і перекладі політичних промов (на матеріалі промов Б. Джонсона) Станіславчук М. проф. Ємець О.В
4. Алюзії у сучасних політичних текстах : функціональний та перекладацький аспекти Мостовик В проф. Ємець О.В.
5. Лінгвокультурні аспекти стилетворення рекламних текстів як проблема перекладу Гишка Л. проф. Ємець О.В.
6. Прийоми перекладу назв кінофільмів Троян О. доц. Крамар В.Б.
7. Термінологія сучасної моди як проблема перекладу Савка  І. доц. Крамар В.Б.
8. Прийоми перекладу медичної термінології Бабій К. доц.Мацюк О.О.
9. Особливості перекладу фразеологічних одиниць з компонентом числа Бонсевич О. доц. Мацюк О.О.
10. Комп’ютерні неологізми у науково-технічних текстах як перекладацька проблема Омелянчук А. доц. Мацюк О.О.
11. Принципи і прийоми перекладу власних назв у культових мультфільмах Сторожук Ю. доц. Сєргєєва О.В.
12. Відтворення гендерної складової у перекладі фразеологічних одиниць в англомовній картині світу Прокіна І. доц. Купчишина Ю.А.
13. Лінгвостилістичні особливості перекладу рекламних слоганів Яцишин В. доц. Купчишина Ю.А.
14. Вербальна об’єктивація концепту CRIME в англомовній картині світу як проблема перекладу Баран М. доц. Купчишина Ю.А.
15. Стилістичні аспекти перекладу сучасного сленгу ( на матеріалі американських молодіжних серіалів ) Дідишен О. ст. викл. Дмитрошкін Д.Е
16. Реалізація лінгвокультурної адаптації у перекладі кінотексту ( на матеріалі англомовних комедійних фільмів і серіалів ) Земляков С. ст. викл. Дмитрошкін Д.Е.
17. Прийоми перекладу спортивних телескопізмів в американському медіадискурсі ) Гілевич В. ст. викл. Дмитрошкін Д.Е.
18. Переклад багатокомпонентних термінів в екологічних текстах Панасюк А. ст.викл. Дмитрошкін  Д.Е