Збірник наукових праць

«Актуальні проблеми філології та перекладознавства»

увійшов до категорії «Б» наукових фахових видань України

 Засновником збірника наукових праць є кафедра германської філології та перекладознавства, яка у 2007 р., започаткувала проведення Всеукраїнської, а згодом і Міжнародної конференції з аналогічною назвою. У 2011 р. збірник отримав Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, і з цього ж року, у співпраці з кафедрою української філології та її завідувачем проф. Торчинським М. М., збірник функціонує як фахове видання з філології.

Наукове фахове видання України «Актуальні проблеми філології та перекладознавства» увійшло до категорії «Б» Списку друкованих періодичних видань, що включені до Переліку наукових фахових видань України. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 24.09.2020 №1188

У науковому журналі містяться статті, присвячені актуальним проблемам когнітивного, зіставного мовознавства, дискурсивної лінгвістики, перекладознавства, системи та структури мови, літературознавства тощо.

Науковий журнал розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів, магістрів філологічних факультетів.

Науковий журнал виходить щоквартально.

Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 24779-14719ПР від 06 березня 2021 року знаходиться на перереєстрації у Міністерстві юстиції України

Збірник наукових праць публікується  українською, англійською та німецькою мовами.

Оформлені статті надсилаються на електронну адресу: pereklad.khnu@gmail.com та ukrfilol@ukr.net

Усю інформація про збірник (оформлення статей, архів номерів та ін.) розміщено на його сайті http://apfp.khnu.km.ua 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

Тел. для довідок:

+38 097 712 53 18 – Бойко Юлія Петрівна

+38 097 661 94 95 – Давидюк Юлія Борисівна

+38 067 985 20 68 – Царалунга Інна Богданівна