РЕЦЕНЗІЇ на освітньо-професійну програму

“Германська філологія та перекладознавство:

англійська мова та друга іноземна мова”

РЕЦЕНЗІЯ Ольги НАГОРНОЇ, доктора педагогічних наук, професора, зав. кафедри мовознавства Хмельницького університету управління і права ім. Л. Юзькова

РЕЦЕНЗІЯ Максима СТРІХИ, доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної премії ім. М. Рильського у галузі художнього перекладу

РЕЦЕНЗІЯ Людмили МОГЕЛЬНИЦЬКОЇ, кандидата філологічних наук, доцента, зав. кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики Державного університету “Житомирська політехніка”

РЕЦЕНЗІЯ Олександра ГАЛУСА, доктора педагогічних наук, професора, проректора з наукової роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

ВИТЯГИ З ПРОТОКОЛІВ
розширених засідань кафедри германської філології та
перекладознавства з представниками академічної спільноти
щодо перегляду ОПП «Германська філологія та перекладознавство: англійська мова та друга іноземна мова»

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №6 від 5 лютого 2019 року

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №7 від 9 квітня 2021 року

ВІДГУКИ Й ОЦІНКИ роботи здобувачів освіти під час проходження практики

ВІДГУК Р. ЛОГВИН, доцента кафедри мовознавства Хмельницького університету управління і права ім. Л. Юзькова