Факультет міжнародних відносин і права Адреса: 29000, м. Хмельницький вул. Інститутська 7/1, ауд. 306

Захисти магістерських дипломних робіт 2022

27-30 грудня 2022 року студенти другого року навчання магістерської освітньо-професійної програми «Германська філологія та перекладознавство: англійська мова та друга іноземна мова» представили результати своїх досліджень.

Оцінювала їх державна екзаменаційна комісія, до складу якої увійшли  провідні фахівці галузі філології та перекладознавства: Славова Людмила Леонардівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Бойко Юлія Петрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германської філології та перекладознавства Хмельницького національного університету та Ємець Олександр Васильович, кандидат філологічних наук, професор кафедри германської філології та перекладознавства Хмельницького національного університету.

Захист робіт почався з виступів голови комісії Славової Людмили Леонардівни та завідувача кафедри Бойко Юлії Петрівни, які привітали майбутніх дипломованих магістрів із початком роботи екзаменаційної комісії, побажали успішного захисту робіт, цікавих запитань і креативних відповідей.

Доповіді всіх студентів, які захищали магістерські роботи, супроводжувалися яскравими та змістовними презентаціями із результатами їх досліджень. Роботи характеризуються ґрунтовним дослідженням проблем перекладу, засобів, методів, прийомів перекладу в різних сферах мовленнєвої діяльності (комунікації, Інтернет-технологій, політичної, економічної сфери тощо).

У перших частинах досліджень студенти глибоко висвітлили теоретичні аспекти наукових розвідок, представили методологічну базу досліджень, всебічно проаналізували обрані об’єкт та предмет досліджень, поділилися своїми думками щодо проблем перекладу: перекладацької етики, адекватності та еквівалентності перекладу та когнітивного дисонансу, що виникає у перекладача.

У других частинах магістерських робіт студенти представили результати власних досліджень.

Голова та члени комісії відзначили високий рівень підготовки студентських робіт. Всі дослідження містять теоретичну значущість, практичну цінність, актуальність та новизну.

Магістерські дослідження пройшли належну апробацію, студенти виступали на конференціях різних рівнів, друкували тези доповідей та статті у фахових виданнях.

Результати проведених наукових розвідок рекомендовано комісією до впровадження у виробництво, а також до публікації результатів у наукових виданнях.

Результати захисту магістерських робіт свідчать про те, що рівень підготовки студентів відповідає вимогам, що стоять перед фахівцями у галузі філології та перекладознавства в сучасних умовах.

Колектив кафедри германської філології та перекладознавства щиро вітає всіх випускників із захистом!

Пройдено останній етап навчання й успішно подолано найскладніший бар’єр. Перед нами – дипломовані фахівці у своїй галузі!

Бажаємо їм творчого натхнення і професійних успіхів!

Щира подяка голові ДЕК Людмилі Леонардівні Славовій, доктору германської філології, професору, завідувачу кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови КНУ імені Тараса Шевченка за високу оцінку представлених магістерських досліджень!

Post Author: tarasovaolia