Факультет міжнародних відносин і права Адреса: 29000, м. Хмельницький вул. Інститутська 7/1, ауд. 306

Міжнародне стажування викладачів кафедри

Мацюк Олена Олександрівна, к. пед. н., доц. та Крамар Володимир Броніславович, к. пед. н., доц. у період із 19 вересня по 28 жовтня 2022 року пройшли міжнародне науково-педагогічне стажування у Краківському економічному університеті, (м. Краків, Республіка Польща) за тематичним напрямом “Новітні та інноваційні методи навчання”.

Метою стажування було підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки науково-педагогічних працівників шляхом опанування новітніх унікальних методів, набуття досвіду провадження науково-дослідної і викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну та
розширення наукових контактів.
Цілі стажування:
1. Створення он-лайн форуму для обміну думками та досвіду пов’язаного з процесами викладання в університеті;
2. Заохочування викладачів до самооцінки власне як викладачів університету;
3. Надання викладачам інструментів, які можуть бути використанні в аудиторіях з метою підвищення якості викладання;
4. Визначення проблем, з якими українська система вищої освіти може зіштовхнутися найближчим часом;
5. Сприяння подальшій науковій співпраці між українськими та польськими колегами, викладачами вищої школи.
Програма стажування складалася із шести модулів:
Модуль 1. Новітні та інноваційні методи викладання (дистанційний онлайн курс та індивідуальна робота).
Модуль 2. Система вищої освіти в Польщі (дистанційний онлайн – курс та індивідуальна робота).
Модуль 3. Система вищої освіти у Європі (дистанційний онлайн – курс та індивідуальна робота).
Модуль 4. Мобільність в освіті (дистанційний онлайн – курс та індивідуальна робота).
Модуль 5. Європейська та польська система вищої освіти (дистанційний онлайн – курс та індивідуальна робота).
Модуль 6. Освіта та дослідження в перехідному періоді. Нові та інноваційні методи навчання(дистанційний онлайн – курс та індивідуальна робота).
Навчання на етапі модуль 1, 2 та модуль 3 відбувалось англійською мовою, під час участі у модулях 4-6 англійська та польська мови з перекладом.
Стажування було організовано з використанням онлайн інструментів на базі платформи відеоконференцій ZOOM і включала такі модулі:
 Модуль 1. Нові та інноваційні методи навчання.

Онлайн-лекції: 5 год. (1 година = 45 хвилин);
 Вступ до курсу: цілі, процедури, графік роботи (1 год.);
Міждисциплінарне навчання (2 год);
Консультації (3 год.);
Робота над проектами (4 год.);
Підготовка та індивідуальна робота (10 год.).
Сумарно: 25 год
 Модуль 2. Система вищої освіти в Польщі.
Онлайн-лекції (5 год.).
Європейські системи вищої освіти (3 год.);
Інтернаціоналізація вищої освіти (2 год.);
Консультації (3 год.);
Робота над проектами (4 год.);
Підготовка та індивідуальна робота (10 год.).
Сумарно: 27 год.
 Модуль 3. Система вищої освіти в Європі
 Лекції (3 год)
IT-технології в навчанні: семінар, 2 год;
Гейміфікація, семінар 2 год;
Польська система вищої освіти на перехідному етапі – Законодавчі основи (3 год).
 Польська система підготовки науковців, аналіз змін в системі під час перехідного періоду – класифікації
польських ВНЗ та науково-дослідних інститутів, (лекції – 3 год)
Болонський процес, консультації: 4 год.
Робота над проектами: 9 год.
Сумарно 26 год.
 Модуль 4. Мобільність в освіті
Матеріали від проф. Яцека Кліха – Тюторінг (pdf матеріали) (2 год);

Матеріали від Координатора Анни Станіславської Мішке – Академічне онлайн навчання, Хороші практики (pdf матеріали);
Консультації: Валентин Бахнівський (онлайн конференція) (2 год)

Сумарно: 8 год
 Модуль 5. Європейська та польська система вищої освіти
 • Підготовка та розвиток викладачів. Приклад – “Проект HUB UEK”.
Лектор: Анета Поврожник,
 Вибрані європейські системи вищої освіти. Лектор: проф. Яцек Кліх
•Мобільність студентів та викладацького складу в Європейському Союзі.

Лектор: Домініка Лемлер
• Консультації: Валентин Бахнівський .
Сумарно: 9 год
Модуль 6. Освіта та дослідження в перехідному періоді. Нові та інноваційні методи навчання.
•Основний посібник з порадами про те, як відмовити студентів працювати лише в аудиторії,
Лектор: док. Марек Беніо
•Оксфордські дебати;.
Лектор: док. Марек Беніо (онлайн семінар);
•Система польської вищої освіти в перехідний період. Закон 2.0
Лектор: проф. Яцек Кліх
Польська наукова система в перехідному періоді: оцінювання результатів досліджень в польських ЗВО та науково-дослідних інститутах.

Лектор: проф. Яцек Кліх;
•Як створити професійні презентації.
Координатор стажування: Анна Станіславська-Мішке, (онлайн семінар);
•ІТ інструменти в професійних презентаціях
Координатор стажування: Анна Станіславська-Мішке, (онлайн семінар);
•ІТ-технології на заняттях зі студентами
Лектор: Артур Щигель-Рисс, (онлайн семінар);
•Консультації та Офіційний підсумок програми:
Координатор стажування: Анна Станіславська-Мішке, (онлайн семінар);
Сумарно: 25 год
Разом: 120 годин
Лектори стажування:
Anna Stanisławska-Mischke, Coordinator, e-Learning Team,
Valentyn Bakhnivskyi, PhD Candidate, Department of Economics,
Jacek Klich, Professor, Department of Public Administration,
Marek Benio, PHD, Department of Public Administration,
Dominika Lemler, International Programmes Office,
Aneta Powroźnik, e-Learning Team,
Artur Szczygieł-Ryss, e-Learning Team
По закінченню стажування було видано сертифікат від Економічного Університету у Кракові, Малопольської Школи Державного Управління на 120 годин.

 

Post Author: tarasovaolia