Факультет міжнародних відносин і права Адреса: 29000, м. Хмельницький вул. Інститутська 7/1, ауд. 306

Триває педагогічна практика магістрантів

З 17 жовтня по 5 листопада 2022 року студенти-магістри проходять педагогічну практику на базі Хмельницького національного університету, Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова та Гуманітарно-педагогічної академії.

Педагогічна практика – важлива складова системи професійної підготовки майбутніх перекладачів, яка є органічною частиною освітнього процесу й забезпечує поєднання теоретичної підготовки з практичною діяльністю у закладах вищої освіти. Педагогічна практика студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» є завершальним етапом у підготовці до професійної діяльності та засвідчує загальний рівень фахової, психолого-педагогічної і методичної компетентностей й впливає на остаточне професійне самовизначення майбутнього перекладача.

Ключовим завданням практики є навчити здобувачів освіти ефективно застосовувати теоретичні знання в умовах реального освітнього процесу, апробувати сучасні методи та прийоми підготовки майбутніх перекладачів у закладах вищої освіти, створити умови для усвідомлення професійної значущості набутих знань, виховати у магістрів прагнення до неперервного самовдосконалення.

Метою педагогічної практики є ознайомити студентів із методикою та загальними принципами організації навчання фахових дисциплін у ЗВО, професійними компетенціями викладача фахових дисциплін; сформувати навички самостійної організації навчального процесу, вміння обирати найефективніші види діяльності на занятті й розвинути уміння застосовувати отримані теоретичні знання на практиці та в процесі професійної діяльності.

Євгенія ЗАЄЦЬ, група ФПА-21, дисципліна “Комунікативні стратегії”, керівник практики – доц. Ольга ТАРАСОВА

Анастасія КАРУЧОК, група ФПА-21, дисципліна “Комунікативні стратегії”, керівник практики – доц. Ольга ТАРАСОВА

Аніта Шведова, група ФПА-21, дисципліна “Комунікативні стратегії”, керівник практики – доц. Ольга ТАРАСОВА

 

Влада САВЧУК, група ФПА-19, дисципліна “Практика перекладу з англійської мови”, керівник практики – доц. Юлія КУПЧИШИНА

Степан ГИЛЯКА, група ФПА-19, дисципліна “Комунікативні стратегії”, керівник практики – доц. Юлія КУПЧИШИНА

Марина ГАВРИЛЮК, група ФПА-21, дисципліна “Комунікативні стратегії”, керівник практики – доц. Оксана СЄРГЄЄВА

 

Post Author: tarasovaolia