Факультет міжнародних відносин Адреса: 29000, м. Хмельницький вул. Інститутська 7/1, ауд. 306

Посада: доцент

Вчений ступінь: кандидат філологічних наук

 

Освіта:

2009 р. Хмельницький національний університет. Спеціальність: філологія, англійська мова. Кваліфікація – перекладач, вчитель англійської мови

2015 р. Захист кандидатської дисертації за спеціальністю: 10.02.04. – «Германські мови» відбувся в Херсонському національному університеті. Тема дисертації: «Поетика очуднення в англомовних художніх текстах ХХ-ХХІ століть: стилістичний та лінгвокогнітивний аспекти».

 

Конференції, виступи:

  1. Language, Literature and Culture in a Changing Transatlantic World II (Part 1: Linguistics, Translation and Cultural Studies). ― Presov, 2012. Виступ з доповіддю.
  2. Виступ з доповіддю: “The conceptual integration network as a tool of decoding of estrangement” на 20 міжнародній конференції: “Revolution, evolution and endurance in the english language and anglophone literature and culture”, 12-13 November, 2015, Rzeszov, Poland.
  3. Міжнародна наукова конференція УАКЛіП “Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті: теорія і практика”, 8-10 жовтня 2016 року, м. Черкаси. Виступ з доповіддю.

 

 

Тематика наукових досліджень: стилістика, когнітивна поетика, художня семантика, член української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики (м. Київ)

 

Курси, які викладає:

  1. Практичний курс англійської мови
  2. Практика перекладу з англійської мови
  3. Переклад юридичних документів
  4. Техніка нотування в усному перекладі

Post Author: Наталія Петляк