Факультет міжнародних відносин Адреса: 29000, м. Хмельницький вул. Інститутська 7/1, ауд. 306

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

 

Освіта:

1986 р. Київський державний університет ім..Т.Шевченка, Спеціальність «Російська мова і література, російська мова як іноземна» Кваліфікація: викладач російської мови і літератури, викладач зарубіжної літератури; перекладач з англійської мови.

2000 р. Захист кандидатської дисертації за спеціальністю: 10.01.04– «Література зарубіжних країн». Тема дисертації: «Ліризм і історія. Національне світобачення у творчості Мерсе Родореди».

  

Тематика наукових досліджень: структурно-тематичні риси сучасної європейської прози, відтворення окремих елементів поетики англомовних авторів в українських перекладах, порівняльне літературознавство, теоретичне і прикладне перекладознавство.

 

Курси, які викладає:

  1. Вступ до перекладознавства
  2. Теорія перекладу
  3. Основи послідовного перекладу
  4. Практика перекладу англійської мови
  5. Історія перекладу
  6. Історія зарубіжної літератури
  7. Література зарубіжних країн

Post Author: Наталія Петляк