Факультет міжнародних відносин Адреса: 29000, м. Хмельницький вул. Інститутська 7/1, ауд. 306

Посада: старший викладач

Освіта: закінчив Хмельницький національний університет у 2006 році за спеціальністю «Переклад» та здобув кваліфікацію перекладач, вчитель англійської мови. У 2011 році закінчив аспірантуру в Київському міжнародному університеті за спеціальністю Германські мови (10.02.04). Наразі готує до зхахисту дисертаційне дослідження на тему «Семантичні та структурні аспекти функціонування спортивних композитів у американському медіадискурсі».

Коло наукових інтересів: композитологія, американський спортивний медіадискурс, американський сленг, телескопія.

 

Дмитрошкін Д.Е. публікує наукові досягнення у фахових наукових журналах України:

  • Дмитрошкін Д.Е. Моделі телескопізмів у американському спортивному медіадискурсі. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Хмельницький. ХНУ. №17. 2019. С. 62-65
  • Дмитршкін Д.Е. Дискурсивні особливості синтетичних складних слів американської терміносистеми спорт / Д.Е. Дмитрошкін Д.Е. // Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (28–29 березня 2019 р.). – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. – С. 39-44
  • Дмитрошкін Д.Е. Внутрішня семантика біномних композитних номінантів американського спортивного дискурсу / Д.Е. Дмитрошкін // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Збірник наукових праць. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – Вип. 16
  • Дмитрошкін Д.Е. Переклад спортивних неологізмів та детермінологізованих лексичних одиниць із стилістичним та гумористичним забарвленням / Д.Е. Дмитрошкін // збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної заочної Інтернет-конференції “Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма”. – Хмельницький, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2018. – С. 215-221
  • Дмитрошкін Д.Е.Алгоритм визначення типів складних слів (на матеріалі американскього спортивного дискурсу) / Д.Е. Дмитрошкін / Studia Slawistyczne. Etnolingwistyka i Komunikacja Miegzykulturowa. Видавництво Люблінського Університету Іонна Павла ІІ. – Люблін, 2017. – С.187-203
  • Дмитрошкін Д.Е. Структурні моделі та лексичні групи спортивних композитів / Д.Е. Дмитрошкін / Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Збірник наукових праць. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – Вип. 10 . – С. 207-210
  • Дмитрошкін Д.Е. Дискурсивні особливості процесу детермінологізації композитів терміносистеми спорту / Д.Е. Дмитрошкін / Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Збірник наукових праць. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – Вип. 11. – C. – 41-45
  • Дмитрошкін Д.Е. Структурні моделі оказіональних прикметників-композитів у мовленні американських спортивних коментаторів / Д.Е. Дмитрошкін // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. прац. – Хмельницький.: ХНУ, 2015. – Вип. 8. – С. 36-39
  • Дмитрошкін Д.Е. Сучасні підходи до визначення типу складних слів в англійській мові / Д.Е. Дмитрошкін // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Актуальні проблеми філології. – К.: КиМУ, 2015. – С. 52-57

 

та щорічно бере участь у всеукраїнських та міжнародних конфереціях:

 

1) Участь в VII міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми сучасної культурології та філології: дискурс традиції в постмодерній парадигмі”, Хмельницький, Гуманітарно-педдагогічна академія, 15 травня 2019

2) Участь в семінарі Approaches to Assessment: Verbal Error Correction and Working with Rubrics, 22 березня 2019, Хмельницький, ХНУ

3) VІ Всеукраїнська науково-практична заочна Інтернет-конференція “Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма” (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія запрошує) 5 травня 2018, тема: Переклад спортивних неологізмів та детермінологізованих лексичних одиниць із стилістичним та гумористичним забарвленням

4) Учать у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції, Одеса, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова 15 травня 2017 року; тема доповіді: Дискурсивні особливості процесу детермінологізації композитів терміносистеми спорту

5) Участь в міжнародній науковій конференції «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 5 люього 2016 року. Тема доповіді: Шляхи утворення телескопічних одиниць терміноситеми спорт

6) Міжнародний науково-методологічний семінар “Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів”. ХНУ, 19 травня 2016 року. Доповідь на тему: Порівняльний аспект підготовки перекладачів з англійської мови в Японії та Україні

7) Участь з доповіддю у всеукраїнському науково-методичному семінарі «Ефективне використання сучасних навчально-методичних комплексів із вивчення англійської мови у ВНЗ», 28.10. 2015р., м.Хмельницький, ХНУ. Тема доповіді: “The Improvement of Students’ Listening Skills via Podcast and YouTube network”

 

На кафедрі Дмитрошкін Д.Е. активно займається виховною роботою студентів, організовує концерти та спортивні заходи, а також веде співпрацю з Корпусом Миру та працює із волонтерами із США.

 

Дисципліни, що викладає: практичний курс англійської мови, комунікативні стратегії, переклад міжнародних угод

Post Author: Наталія Петляк