Факультет міжнародних відносин Адреса: 29000, м. Хмельницький вул. Інститутська 7/1, ауд. 306

Посада: завідувач кафедри, професор

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: доцент

Додаткова інформація:

Бойко Юлія Петрівна навчалася на факультеті іноземних мов Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. У 1996 року закінчила університет з відзнакою, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Англійська мова та література» і здобула кваліфікацію філолога-германіста, викладача англійської мови та літератури. У жовтні 2002 року достроково закінчила аспірантуру, захистивши кандидатську дисертацію в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова за спеціальністю 10.02.04 – Германські мови. Тема наукового дослідження: «Функціонування підрядних речень у текстах різних стилів (на матеріалі англомовної прози та публіцистики)». У вересні 2013 року захистила докторську дисертацію на тему: «Англійське складнопідрядне речення: структурно-семантичний, когнітивний та комунікативний аспекти» за спеціальністю: 10.02.04. – Германські мови.

Тематика наукових досліджень:

функціональний, комунікативний, історичний та когнітивний синтаксис; гендерні дослідження.

Курси, які викладає:

  1. Порівняльна граматика англійської і української мов
  2. Практична граматика англійської мови
  3. Історія англійської мови
  4. Сучасні лінгводискурсивні дослідження
  5. Основи риторики
  6. Порівняльна лексикологія англійської та української мов
  7. Основи теорії мовної комунікації
  8. Основи наукових досліджень

Post Author: Наталія Петляк